Sunday, May 28, 2006

deepest condolences to all sodara² djogdja


semoga sebentar lagi jogja tercinta bangkit kembali dan berdiri lebih kokoh, arif & baik untuk semua!...manusia & alam juga.
Read more...